เว็บหน้าแรก: Contents > ข่าวสาร > รับสมัครงาน > รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
โดย ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักอำนวยการกลาง  วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 17:16 น.

        ด้วยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กลุ่มการคลังและงบประมาณ
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย
  3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
  4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยายและแผน สังกัด ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย

        รับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักอำนวยการกลาง ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.30 - 11.30 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.00 น.