เว็บหน้าแรก: Contents > ข่าวสาร > ประกาศทุน > รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Join Research Program) ประจำปี 2556 (FY2013)


รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Join Research Program) ประจำปี 2556 (FY2013)
โดย ภารกิจการต่างประเทศ  วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 10:47 น.

        ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี ๒๕๕๖ (FY2013) การรับสมัคร นักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ (เอกสารสมัครขอรับทุนต้องมาถึงภารกิจการต่างประเทศภายในกำหนดนี้)

        สถานที่ติดต่อรายละเอียดและสมัครขอรับทุน นักวิจัยไทยติดต่อขอรับรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่

ส่วนภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา
ภารกิจการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑๙๖ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๕, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๓
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๐๔๙

ดาวน์โหลดเอกสาร: